keskiviikko 8. lokakuuta 2014

Digitalmikkelin historiaa ja tulevaisuutta


Digitalmikkeli-toiminta on parhaillaan tienhaarassa, kun nykyinen toimintamalli loppuu tämän rahoituskauden päättyessä 31.12.2014. Parhaillaan ohjausryhmä miettii sitä, että kuinka toiminta organisoidaan vuoden 2015 alusta lukien. Vahvimpana vaihtoehtona on rekisteröity yhdistys, jonka jäseninä paikalliset toimijat olisivat.

Digitalmikkeli-toiminnalla on pitkät juuret, ja tänä aikana siitä on syntynyt vahva ja melko hyvin Suomessa tunnettu ”brändi”. Varsinaista alkuhetkeä Digitalmikkelille on vaikea ajoittaa. Ensimmäiset siemenet kylvettiin varmaankin jo 1970-luvulla, kun Elkaa oltiin perustamassa ja samassa yhteydessä Mikkeliin kaipailtiin myös kauppakorkeakoulua sekä arkistoalan koulutusta. Omaa korkeakoulua tänne ei syntynyt, mutta muuten visiot ovat toteutuneet. Ja toimiihan täällä Mikkelin yliopistokeskus, jossa on monen eri korkeakoulun yksiköitä – myös Kauppakorkeakoulun.

Elkan verkkolevyä kaivellessani huomasin, että ensimmäisiä suoranaisesti Digitalmikkeliin liittyviä muistioita löytyy vuodesta 2000 alkaen. Silloin on kovasti alettu suunnittelemaan digitaalista arkistoa ja Mikkeliin arkistopalvelukeskusta. Keskeisinä toimijoina ovat tuolloin olleet Elka, Mikkelin ammattikorkeakoulu sekä (silloinen) Helsingin yliopiston digitointi- ja konservointikeskus. Kuumimmillaan arkistopalvelukeskuksen hahmottelu on ollut vuosina 2003 – 2004. Vuoteen 2006 mennessä arkistopalvelukeskus –yhteistyö on muuttunut jo Digitalmikkeli –toiminnaksi, nykyisine logoineen ja laajennettuine jäsenistöineen.

Vuosien 2000 – 2006 projektitoiminnassa (esim. ElkaD, Kunda, Digilab, jne) on käytännössä luotu pohja nykyiselle Digitalmikkelille. Konkreettinen yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä esimerkiksi Mamkin nykyinen sähköisen arkistoinnin palveluliiketoiminta on peräisin tuolta ajalta. Vuosien 2007 – 2014 välisenä aikana Digitalmikkeli –klusteri on toiminut esimerkiksi Sota-arkistoprojektin ja alueellisen keskusarkiston puolestapuhujana. Tuskin niitä kumpaakaan olisi Mikkelissä ilman tämän alueen vahvoja arkistotoimijoita ja toimijoiden yhteistyötä. Ja toki projektitoiminnassa on kehitetty – ei paitsi Suomen, niin myös maailmankin mittakaavassa – edistyksellisiä tietojärjestelmiä ja sovelluksia. Pääkunnia tästä kuuluu tietenkin Mamkille ja Kansalliskirjastolle, mutta kyllä Elkakin on hankkeissa ollut vahvasti mukana.

Aikaisemmin Digitalmikkelin visiona oli nousta yhdeksi Euroopan johtavista arkistoinnin, digitoinnin ja digitaalisten aineistojen säilytyksen ja jakelun osaamis- ja palvelukeskuksista. Mielestäni tämä visio oli oikein hyvä, ja 2010-luvulla se jopa toteutuikin. Vuosi sitten tehdyn strategiapäivityksen yhteydessä suunta muuttui, ja visio on tällä hetkellä se, että Digitalmikkeli on digitaalisia palveluita kehittävien ja jakelevien toimijoiden liiketoimintaa ja tiedonhallintaa ketterimmin tukeva toiminta- ja kasvualusta Euroopassa. Toisin sanoen arkistoinnista ja asiakirjahallinnosta on siirrytty huomattavasti laajempiin ympyröihin, käsittelemään lähes kaikkea digitaalisuuteen liittyvää. Viimeisimmissä esimerkeissä puhutaan ”platformeista”, joita ovat esimerkiksi paikallisen puhelinyhdistyksen senioriliittymä, Mikkelin kaupungin digitaalisten palveluiden uudistaminen sekä Rantakylän yhtenäiskoulun uuden oppimistilan luominen.

Nyt seuraa tämän kirjoituksen kriittinen vaihe. Kuulostaako kenenkään muun mielestä siltä, että kyseessä on aika selkeä suunnanmuutos, eikä välttämättä kovin loogiseen suuntaan? Ja eikö enää tavoitteena ole nousta yhdeksi Euroopan johtavista, riittääkö nyt jos noustaan yhdeksi Etelä-Savon johtavista toimijoista? Ja ennen kaikkea kysymys siitä, että mikä on se kilpailuetu, jota Mikkeli voi hyödyntää? Hyvin suppealla arkistoinnin ja asiakirjahallinnon sektorilla sellainen olisi voinut muodostuakin. Jos rehellisiä ollaan, niin asiakirjahallinto on kyllä melko marginaalinen ja vähän kilpailtu toimiala. Digitaalisessa liiketoiminnassa tilanne on taas aivan, aivan toinen. Samalla me Digitalmikkelin wanhat ”perustajajäsenet” olemme marginalisoitumassa yhä pienempään rooliin, ja vetovastuu on siirtymässä digitaalisia palveluita kehittäville ja jakeleville yhtiöille. Aika näyttää miten käy, mutta melkoinen hyppy tuntemattomaan tässä on klusterin osalta edessä.

Kommentoikaa, olkaa hyvä, itse kirjoitusta, mutta ennen kaikkea tuota asiaa, eli Digitalmikkelin uusia tuulia. Varsinkin ulkopaikkakuntalaisten mielipiteitä olisi mukava saada. Kaikki blogiin tulevat oikeat kommentithan aina julkaistaan. Vain joitakin roskapostirobottien tekemiä spämmejä on vuosien varrella jouduttu poistamaan.
 
Olli Alm
Tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö
 

Ei kommentteja: