maanantai 28. huhtikuuta 2014

Toimintakulttuureiden eroista


Elkan työsuojelupäällikön ominaisuudessa kävin tänään aamupäivällä kuuntelemassa Työturvallisuuskeskuksen järjestämän seminaarin, joka käsitteli erityisesti kuormitustekijöiden hallintaa. Silmäilin huvikseni läpi osanottajalistan, ja kyllähän suhde julkisen ja yksityisen sektorin työntekijöiden välillä oli 90 – 10 ensiksi mainitun hyväksi. Lopun case-tapauksissa tuli tämä vastaava toimintakulttuurien ero jälleen esillä. Julkisella sektorilla työsuojelua ja työturvallisuutta ohjataan työryhmiä perustamalla, seminaareja pitämällä ja ottamalla työsuojelu osaksi muuta ”normaalia” byrokratiaa. Yksityisellä sektorilla taas on selkeät arvot ja tavoitteet, kuten safety first ja nolla työtapaturmaa vuodessa. Mittareina käytetään kansainvälisiä laatustandardeja, ja työturvallisuudesta vastaavat tietyt – tehtävää täysipäiväisesti hoitavat – toimihenkilöt. Julkisella sektorilla vastuu pyritään hajauttamaan viemällä päätöksenteko palavereihin, kun taas yksityisellä sektorilla on keskitetympi tulosvastuu ja helpommin mitattavissa olevat tavoitteet.

No, työsuojelulliset asiat - vaikka tietysti tärkeitä ovatkin - eivät ole tämän kirjoituksen ykkösasia, vaan toimintakulttuurinäkökulma yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Täällä Elkassa työskennellessä ne erot nimittäin huomaa joka päivä. Erot koskevat niin asiakirjahallintoa kuin organisaatioiden muutakin toimintaa. Välillä joudumme olemaan, jos ei nyt ihan puun ja kuoren välissä, niin ainakin eri suunnista tulevien toiveiden yhteensulattajana tai adapterina. Esimerkiksi rahoittajallamme on monesti hyvin tarkat mielipiteet siitä, kuinka asiat tulisi hoitaa, mutta yksityisen sektorin suuntaan ne voivat näyttää järjettömiltä. Asiakirjahallinnon saralla julkisella sektorilla pyritään tarkkoihin määrityksiin ja tiukkaan valvontaan. Yksityisellä sektorilla esimerkiksi ISO-standardeilla on aivan keskeinen merkitys. Julkisella sektorilla hypetetään kokonaisarkkitehtuureita, yksityisellä taas Big Dataa.

 
Olli Alm
Tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö

 

Ei kommentteja: