keskiviikko 11. joulukuuta 2013

Yksityisen ja julkisen rajanveto


Kävin eilen puhumassa Liikearkistoyhdistyksen järjestämällä Asiakirjahallinnon jatkokurssilla pitkäaikaissäilytyksestä, digitoinnista ja asiakirjahallinnon metatietostandardeista. Kommenteissa ja kahvipöytäkeskusteluissa nousi taas esille viime vuosilta hyvin tuttu aihe: missä kulkee asiakirjahallinnon reviiriraja yksityisen ja julkisen välillä? Kuka ohjaa, neuvoo ja säilyttää: kunta, Arkistolaitos vai Elka?

Meillä on esimerkiksi Suomessa yhä isompi joukko kuntien kokonaan tai osittain omistamia osakeyhtiöitä. Energiayhtiöitä, jotka vastaavat kaukolämmön ja sähkön tuotannosta sekä siirrosta. Osakeyhtiömuotoisia ammattikorkeakouluja, jotka ovat yhden tai useamman kunnan omistuksessa. Välttämättä omistuspohja ei saisi olla ratkaiseva tekijä, vaan se, että hoitaako osakeyhtiö jotakin julkista tehtävää. Käytännössä tämä on hyvin hankalaa, kun esimerkiksi kunnan sataprosenttisesti omistama vuokra-asuntoyhtiö voi toisaalta toimia täysin markkinaehtoisesti, ja toisaalta taas sosiaalisin perustein. Ammattikorkeakoulutkin hoitavat sekä julkista tehtävää, että harjoittavat liiketoimintaa. Sama koskee valtiota, joka yhtiöittää yksiköitään kiihtyvällä tahdilla.

Epätietoisuus kentällä on tällä hetkellä hyvin suuri. On toimijoita, joille sanotaan joka suunnasta, että ette kuulu meidän vastuulle. Ja yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat on tietysti vielä kokonaan oma maailmansa, mutta ei mennä tässä nyt siihen…
 
Olli Alm
Tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö

Ei kommentteja: