torstai 5. syyskuuta 2013

Arkistopalvelu muotoilijan näkökulmasta


Viime keväänä kaksi nuorta muotoilijaa teki meille ammattikorkeakoulututkintonsa lopputyötä, ja esittelen tässä nyt lyhyesti toisen niistä. Tytti Vuorikari, muotoilija (AMK), teki tutkielmansa aiheesta Sähköisen arkistopalvelun kehittäminen palvelumuotoilun näkökulmasta. Työmenetelmänä Tytti käytti mm. arkiston henkilökunnan ”stalkkaamista”, haastatteluita, benchmarkingia, palvelupolkujen rakentamista ja palveluiden kuvaamista blueprint –menetelmällä.
Tutkielmassaan Tytti loi neljä erilaista käyttäjäpersoonaa (tutkija, selailija, tiedon keräilijä ja tietopalvelusihteeri) ja hahmotteli heille erilaisia tarpeita, kiinnostuksen kohteita ja design drivereita. Alla olevassa kuvassa on selailijan käyttäjäprofiilikortti.


Näille eri käyttäjille hän sitten kehitteli palvelupolkuja palvelutuokioineen (ks. esimerkki alla).


...joka sitten kuvattiin tarkemmin blueprint -menetelmällä (ks. alla).Joitakin palveluita hän hahmotteli vielä tarkemmalla tasolla. Yksi näistä on ns. kori-toiminto. Korin idea on toimia eräänlaisena käyttäjän omana "kirjahyllynä", johon hän voi kerätä viitetietoja ja digitaalisia objekteja, sekä kommentoida ja jakaa niitä. Esimerkiksi opinnäytetyön tekijä voi koota käyttämänsä lähteet koriin ja lähettää linkin koriin vaikkapa työtä ohjaavalle professorille. Tai sukututkimuksesta kiinnostunut henkilö voi koota omaa sukuaan koskevia aineistoja koriin, ja jakaa vaikkapa sukuseuran Facebook-sivulla. Ohessa on mindmap kori-toiminnon ominaisuuksista.
 


Tytin opinnäytetyön voi lukea kokonaisuudessaan Theseuksesta ja hänen portfolioonsa voi tutustua täältä.
Yhteistyömme Mikkelin ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman kanssa on ollut erittäin hedelmällistä ja tulee jatkumaan vielä kuluvan lukuvuoden ajan. Valitettavasti sen jälkeen muotoilijoiden koulutus tulee Mikkelissä loppumaan, mutta toivottavasti saamme siltä osin viriteltyä yhteistyötä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa.
 
Toivottavasti saan tämän syksyn aikana esitellä vielä sen toisenkin opinnäytetyön. Muotoilijoilla on nimittäin paljonkin annettavaa arkistoille mm. palvelumuotoilun, käytettävyyden ja käyttöliittymäsuunnittelun saralla.

 Olli Alm
Tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö

Ei kommentteja: