tiistai 28. toukokuuta 2013

Elämyksiä ja harjoituksia


Kuluneen ”lukuvuoden” erityisin piirre Elkan tietopalveluissa on ollut vierailijaryhmien suuri määrä. Myös vierailun ohjelmaa on monen ryhmän kohdalla muutettu pois perinteisestä luento + kierros arkistossa –mallista. Entistä vahvemmin esille on pyritty nostamaan elämyshakuisuutta sekä arkistoaineistoa hyödyntävää koulutuskäyttöä.

Elka ei perinteisesti ole harjoittanut juurikaan näyttelytoimintaa Arkistojen päivää ja joitakin yksittäisiä messuja lukuun ottamatta. Arkistokierroksilla huomaa kuitenkin joka kerta, että satoja vuosia vanhojen asiakirjojen näkeminen on asiakkaalle elämys jo itsessään. Varsinkin jos asiakirjassa on vielä jotakin jännittävää, mielenkiintoista, hauskaa tai visuaalisesti näyttävää sisältöä. Siksi asiaa ei kannattaisi väheksyä.

Talvikauden aikana meillä kävi runsaasti erilaisia koululais- ja opiskelijaryhmiä aina kuudesluokkalaisista peruskoululaisista yliopisto-opiskelijoihin asti. Pelkän toiminnan ja aineistojen esittelyn lisäksi pyrimme järjestämään jokaiselle ryhmälle jotain tehtäviä, joissa he pystyivät hyödyntämään näkemiään arkistoaineistoja. Esimerkiksi kuudes- ja kahdeksasluokkalaisille koululaisille järjestettiin muotoilukasvatustehtäviä, jossa he saivat FIDAn aineistoja hyödyntäen mm. suunnitella oman sykemittarin. Historian opiskelijoilla taas teetätettiin erityyppisiin lähdeaineistoihin pohjautuvia tutkimustehtäviä. Ja ammattikorkeakoulutason muotoiluopiskelijat harjoittelivat esitystekniikkaa ”vanhojen mestareiden” tarjoaman esikuvan innoittamina.

Saatu palaute oli jokaiselta ryhmältä hyvin positiivista, joten samalla linjalla on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin. Jollakin aikavälillä lienee syytä tarkastella myös arkistomme fasiliteettien soveltuvuutta tällaiseen toimintaan. Perinteisen tutkijasalin ja luentosalin rinnalle ja/tai korvaajaksi paremmin soveltuisi esimerkiksi monikäyttöinen ryhmätyöskentelytila. Tutkijasaliasiakkaiden määrän kun on vaikea uskoa kasvavan lähivuosina, mutta erilaisten vierailuryhmien kanssa niin voi hyvinkin käydä.

Olli Alm
Tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö

Ei kommentteja: