keskiviikko 23. toukokuuta 2012

Muotoiluseminaari keräsi aktiivisen yleisön


Teollisen muotoilun arkistomme FIDA on kuluvan vuoden aikana merkittävällä tavalla aktivoinut toimintaansa ulospäin. Pari ensimmäistä vuotta meni keruutoiminnan käynnistämiseen, ja arkiston olemassaolosta tiedottamiseen muotoilijoille ja muotoilutoimistoille. Näin pystyttiin ”sementoimaan” FIDA:n asema tärkeimmän sidosryhmän, eli aineistonluovuttajien keskuudessa. Nyt kolmantena toimintavuotena on otettu ensimmäisiä merkittäviä askeleita arkistoaineiston esittämisessä ja käyttäjäkunnan aktivoinnissa.


Ensimmäinen näistä tämänvuotisista voimanponnistuksista oli maaliskuun puolivälissä julkaistu Muotoilun menestystarinoita –verkkonäyttely, joka jo ensimmäisen viikkonsa aikana keräsi yli tuhat uniikkia kävijää, ja on sen jälkeenkin ollut Elkan katsotuin sivusto-osio. Tietysti tuollaista sisältökeskeistä verkkonäyttelyä ei ensimmäisinä toimintavuosina olisi voitu tehdäkään, koska ensiksi piti kerätä aineistoa, ja sen jälkeen järjestää sekä digitoida se. Tyhjästä kun ei verkkonäyttelyä voi tehdä. Varsinainen verkkonäyttelyn suunnittelu ja toteutusratkaisun kilpailuttaminen alkoi viime syksynä. Toimittajan valinnan jälkeen toteuttamis- ja näyttelyn koostamisvaihetta kesti noin puoli vuotta. Lopputulosta voidaan pitää varsin onnistuneena. Erityisesti kaivattaisiin vielä käyttäjiltä kommentteja sekä itse näyttelystä, mutta varsinkin näyttelyssä esineisiin tuotteisiin liittyen. Käyttäjäkokemukset ja –kommentit ovat tulevaisuudessa vielä kullanarvoista ajankuvaa 1970-1990-lukujen Suomesta.


Toinen yhtä mittava voimanponnistus oli toukokuun kymmenentenä päivänä järjestetty Teollisen muotoilun tarinoita –seminaari, jonka järjestimme konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa yhdessä Miktechin ja Mikkelin kesäyliopiston kanssa. Seminaarin huippuesiintyjät Krister Ahlströmistä ja Anna Valtosesta alkaen keräsivät Mikkeliin lähes satapäisen kuulijajoukon. Heidän joukossaan oli ilahduttavan paljon teollisen muotoilun pioneereja (koulutus aloitettu suomessa 60-luvun alussa, joten varhainen sukupolvi on nyt eläkeiän tuntumassa). Heidän aineistojensa ja kokemustensa talteen saaminen on yksi FIDA:n ensimmäisistä tavoitteista. Esityksiä elävöitti riemastuttavalla tavalla se, kun yleisössä istui – ja kommentteja esitti – monen esitellyn tuotteen suunnittelija. Arkistoalan termejä käyttäen pääsimme siis kuulemaan äänessä itse arkistonmuodostajatkin. Esityksissä käsiteltiin mm. muotoilun merkityksen huimaa kasvua, muotoilijan ammatin muuttumista sekä muotoiluhistorian hyödyntämistä paremman muotoilun apuvälineenä. Painopiste oli siis selkeästi muotoiluhistoriassa ja sen hyödyntämisessä. Sopivaa kontrastia historia-teemaan toi kuitenkin Kero Uusitalon ja Pekka Harnin esitykset, joissa käsiteltiin enemmän nykypäivän muotoilijan arkea.


Seminaari sai aikaan varsin innostuneen vastaanoton ja kiinnostus FIDA:n toimintaan on sen, ja verkkonäyttelyn, ansiosta huimasti kasvanut. Nyt täytyy vain istua alas puimaan jälkipelejä, ja analysoimaan kokemuksia sekä saatua palautetta. Nyt ei suinkaan pidä passivoitua, vaan hyödyntää ”hypeä” ja suunnata kohti uusia haasteita. 

Olli Alm

Ei kommentteja: