keskiviikko 28. maaliskuuta 2012

Verkkonäyttelyn kokoaminen oli antoisa projekti

FIDA:n Muotoilun menestystarinoita -verkkonäyttely julkaistiin viime viikolla. Samalla sai päätöksensä näyttelyn noin puoli vuotta kestänyt suunnittelu- ja toteuttamisprosessi. Nyt onkin aika hieman hengähtää ja tarkastella, mitä kaikkea on vaatinut, että ”lapsi” on vihdoin saatu maailmalle kaikkien ihasteltavaksi.

Alkuun verkkonäyttely kulki työnimellä ”Perussuomalainen näyttely”, ja siinä oli tarkoitus esitellä kaikille suomalaisille tuttuja tuotteita sekä kertoa niiden muotoilusta ja muotoilijoista. Tavoitteenamme oli, että näyttely koostuisi näin aluksi neljästä osiosta, mutta tulevaisuudessa sitä olisi mahdollisuus laajentaa. Lisäksi näiden eri osioissa esiteltävien tuotteiden haluttiin olevan keskenään erilaisia, jotta teollinen muotoilu tulisi mahdollisimman laajasti esitellyksi.

Ensin lähdin kartoittamaan, minkälaista aineistoa FIDA:n arkistoista löytyy. Tämän lisäksi käytössäni olivat Elkan laajat yritysarkistot, joiden aineistoissa on onneksi paljon myös muotoiluun liittyviä asiakirjoja. Näyttelyn tekstien kirjoittaminen olikin varsin haastavaa, sillä runsaan informaation tiivistäminen suhteellisen lyhyisiin tekstiosuuksiin vaati paljon työtä. Näyttelyn haluttiin olevan hyvin visuaalinen ja sisältävän paljon kuva-aineistoja, joten kuvien ja piirustusten valitseminen, digitoiminen ja kuvankäsittely veivät myös oman aikansa. Tämän lisäksi näyttelyn elävöittämiseksi FIDA:n esineistä teetettiin 3D-mallinnuksia ja videotallenteita digitoitiin.     

Näyttelyn ulkoasun suunnittelun sekä teknisen toteutuksen päätimme jo hyvin varhaisessa vaiheessa jättää ammattilaisten käsiin. Kilpailutuksen jälkeen näyttelyn toteuttajaksi valikoitui FIDA:n ja Elkan verkkosivutkin suunnitellut mainostoimisto Aalto Oy. Tiesimme jo entuudestaan heidän ”kättensä jäljen”, joten pystyimme luottamaan, että verkkonäyttely saisi heidän avullaan arvoisensa ulkoasun.

Kun näyttelyn osiot alkoivat olla valmiit niin sisällön kuin teknisen toteutuksenkin suhteen, oli aika siirtyä testausvaiheeseen. Siinä verkkonäyttelyn jokainen sivu käytiin läpi, ja testattiin eri selaimilla, että kaikki linkit toimivat, kuvat aukeavat, sivut skaalautuvat oikein ja videot toimivat. Samalla oli lyötävä lukkoon näyttelyn virallinen julkaisupäivä ja ryhdyttävä suunnittelemaan tiedottamista. Näyttelystä laadittiin lehdistötiedote ja mietittiin tiedotuksen kohderyhmiä ja -kanavia.

Verkkonäyttelyn tekeminen oli pitkä ja työläs prosessi, mutta samalla myös todella mielenkiintoinen ja opettavainen. Aineistoja läpikäydessäni ja tekstejä kirjoittaessani opin ehkä hieman itsekin jotakin teollisesta muotoilusta, ja arvostus muotoilijoiden ammattikuntaa kohtaan kasvoi entisestään. Olen ylpeä näyttelystämme!

Sari Muinonen

Ei kommentteja: