torstai 22. maaliskuuta 2012

Capturen pilotointi käynnistyi

Capture-hankkeessa päästiin projektisuunnitelman mukaisesti maaliskuun alussa aloittamaan pilotointivaihe. Muutama viikko sitten polkaistiin pystyyn demoarkistotietokanta, jonka avulla niin analogisen kuin digitaalisen aineiston luettelointia, kuvailua ja hallintaa voidaan kokeilla. Tällä hetkellä metatietoelementtikenttiä konfiguroidaan vastaamaan Capturen metatietomallia sekä käytännön toiminnan asettamia vaatimuksia.

Järjestelmään tulee näillä näkyminen neljä erilaista ”tasoa”, jotka järjestyksessä suurimmasta pienimpään kulkevat työnimillä kantaobjekti, ryhmä, arkistoyksikkö ja asiakirja. Asiakirja (item) eroaa muista sillä, että se on pienin kuvailtava yksikkö, kun taas kolme muuta ovat kertymätasoja. Tosin ryhmä voi toimia joko kertymätasona tai yksittäisenä kantaobjektin alle lisättävänä luovutuksena. Kantaobjekti voidaan käsittää esimerkiksi arkistona tai kokoelmana. Kunkin kertymätason metatietoelementit tulevat olemaan melko pitkälti samanlaisia, jolloin kertymätasoja ja niiden sisältöjä voidaan helposti siirtää ja ryhmitellä uudestaan, esimerkiksi järjestämistyön yhteydessä.

Arkistonmuodostaja tullaan korvaamaan toimijalla. Siten esimerkiksi kantaobjektilla, jonka nimi on Matti Meikäläisen valokuvakokoelma, luovuttaja-toimijaksi merkitään Matti Meikäläinen. Sen sijaan ryhmän, arkistoyksikön ja asiakirjan tiedoissa voidaan toimijana mainita vaikkapa valokuvaaja. Elokuvan kohdalla toimijoiksi voidaan nostaa esimerkiksi ohjaaja, käsikirjoittaja, lavastaja, näyttelijät jne.

Pilotointi toivon mukaan ratkaisee monia käytännön toimintaan liittyviä ongelmia. Miten esimerkiksi metatietoja periyttämällä voidaan välttää turhaa luettelointityötä. Tai kuinka aineiston fyysinen hallinta (signumit, sijaintitiedot, hyllymetri- ja kappalemäärät, jne) saadaan pidettyä yhdenmukaisina tietokannassa olevien viitetietojen kanssa.

Elämme mielenkiintoisia aikoja.

Ei kommentteja: